Thoughts: Jan. 30, 2008

I’m now a big fan of “Zatoichi” and Shintaro Katsu.